MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Předměty

Seznam předmětů vyučovaných na AÚ UK i s anotacemi a osnovami je na fakultních stránkách. K dispozici jsou také tiskopisy a formuláře studijního oddělení.


Stránky a skripta k vybraným přednáškám
 • AST001 Sluneční fyzika - skripta v PDF k části Plazmová astrofyzika
 • AST005 Nebeská mechanika I (verze PS nebo PDF)
 • AST007 Základy astronomie a astrofyziky II
              - skripta k části přednášené prof. Harmancem v PS nebo PDF
              - skripta k části přednášené doc. Wolfem v PDF a obrázky
              (poznámky k přednášce vznikly za podpory grantu MŠMT 34/2003)
 • AST008 Kosmická elektrodynamika – pracovní verze skript v PDF
 • AST010 Seminář Astronomického ústavu UK
 • AST011 Nebeská mechanika II
 • AST014 Astrofyzika II
 • AST015 Cvičení z galaktické a extragalaktické astronomie - příklady
 • AST019 Dvojhvězdy - skripta v PDF a PS
 • AST020 Fyzika malých těles sluneční soustavy
 • AST021 Vybrané kapitoly z astrofyziky
 • AST023 Astrofyzika pro fyziky
 • AST024 Elementární procesy v kosmické fyzice - skripta v PS
 • AST026 Dějiny astronomie
 • AST028 Cvičení a praktikum z astronomie
 • AST031 Diplomový seminář
 • AST034 Fyzika galaxií a kompaktních objektů (seminář Astronomického ústavu AV, Spořilov)
Přednášky pro učitele
 • UFY020 Astronomie a astrofyzika
 • UFY044 Seminář z astronomieWebmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"