Rychlé odkazy:     Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Doktorandi v Astronomickém ústavu UK

Nela Dvořáková
Spektrální diagnostika B[e] hvězd
školitel: Daniela Korčáková (AÚ UK)

Robin Eappen
Vznik a vývoj eliptických galaxií
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Petra Hyklová
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
školitel: Martin Šolc (AÚ UK)

Kateřina Chrbolková
Vývoj kosmického zvětrávání a jeho komponent - efekt slunečního větru a mikroimpaktů na reflektanční spektra povrchu planetárních těles bez atmosféry
školitel: Josef Ďurech (AÚ UK)

Jan Kára
Kataklyzmické proměnné hvězdy
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

David Korda
Helioseismické inverze parametrů plazmatu v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
školitel: Michal Švanda (AÚ UK)

Jaroslav Merc
Multifrekvenční výzkum symbiotických dvojhvězd
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

Shaktivel Shankar Pillai
Dynamika plazmatu a magnetických polí v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
školitel: Michal Švanda (AÚ UK)

Jakub Rozehnal
Orbitální, rotační a kolizní dynamika malých těles
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Pavel Ševeček
Hydrodynamické modelování asteroidů a meteoroidů
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Zhiqiang Yan
Chemické a dynamické studium vývoje galaxií
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"