Rychlé odkazy:     Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Doktorandi v Astronomickém ústavu UK

Petra Hyklová
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
školitel: Martin Šolc (AÚ UK)

Kateřina Chrbolková
Vývoj kosmického zvětrávání a jeho komponent - efekt slunečního větru a mikroimpaktů na reflektanční spektra povrchu planetárních těles bez atmosféry
školitel: Josef Ďurech (AÚ UK)

Ondřej Chrenko
Rané fáze formování a vývoje planetárních systémů
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Tereza Jeřábková
Studium univerzality počáteční hvězdné hmotové funkce
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Jan Kára
Kataklyzmické proměnné hvězdy
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

David Korda
Helioseismické inverze parametrů plazmatu v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
školitel: Michal Švanda (AÚ UK)

Radek Kříček
Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

Jaroslav Merc
Multifrekvenční výzkum symbiotických dvojhvězd
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

Václav Pavlík
Perturbed stellar motion in dense star clusters
školitel: Ladislav Šubr (AÚ UK)

Shaktivel Shankar Pillai
Dynamika plazmatu a magnetických polí v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
školitel: Michal Švanda (AÚ UK)

Jakub Rozehnal
Orbitální, rotační a kolizní dynamika malých těles
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Pavel Ševeček
Hydrodynamické modelování asteroidů a meteoroidů
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Jan Vraštil
Rotace planetek na krátkých i dlouhých časových škálách
školitel: David Vokrouhlický (AÚ UK)

Zhiqiang Yan
Chemické a dynamické studium vývoje galaxií
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"