MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Věda

Stelární astrofyzika

Spektroskopické a fotometrické studium dvojhvězd a vícenásobných systémů, horkých hvězd a hvězd se závojem, s využitím 2-m a 0,65-m dalekohledů v Ondřejově a v rámci mezinárodní spolupráce i dalších přístrojů. Cílem je zpřesňování znalostí základních fyzikálních vlastností zejména horkých hvězd, včetně využití apsidálního pohybu a poruch dráhy způsobených třetím a případně dalšími tělesy v soustavě.

Planetky

Zabýváme se analýzou světelných křivek planetek. Pomocí důmyslných inverzních metod odvozujeme rotační stav a tvar planetek. Tyto metody dále rozvíjíme. Spravujeme databázi modelů planetek DAMIT. Spolupracujeme s mnoha profesionálními i amatérskými pozorovateli planetek. Budeme se také podílet na analýze fotometrických dat z projektů Pan-STARRS a LSST.

Nebeská mechanika

Zabýváme se vlivem negravitačních jevů (např. tlaku přímého a odraženého slunečního záření) na pohyb malých těles ve Sluneční soustavě. Poruchy s nimi spojené se mohou akumulovat v čase a působit tak velmi podstatné změny v jejich dráze či rotačním stavu. Mohou např. vést k tomu, že malý asteroid opustí oblast hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem a přiblíží se k terestrickým planetám, nebo že se jeho rotační rychlost trvale zvětšuje až nabude kritickou mez, kdy se těleso roztrhne na dvě či více komponent.

Sluneční fyzika

Helioseismologie je jedinou metodou slunečního výzkumu, která umožňuje "podívat" se pod sluneční povrch. Helioseismologie využívá analýzu obrazce vln, které se šíří slunečním nitrem k zisku informací o termodynamické struktuře a proudění plazmatu pod fotosférou. Tyto informace jsou důležité pro pochopení vzniku a vývoje slunečních skvrn a jiných projevů sluneční aktivity. V současnosti vyvíjíme plně konzistentní tomografickou metodu umožňující provádět trojrozměrné helioseismické inverze pro libovolné parametry popisující sluneční plazma.

Gama záblesky a kosmologie

Statistická analýza zábleskových zdrojů záření gama. Fyzikální vlastnosti a observační rozdíly skupin tzv. "krátkých", "prostředních" a "dlouhých" záblesků. Isotropie/anisotropie jejich rozložení na obloze. Využíváme fotometrických a spektroskopických dat z družic CGRO-BATSE, Swift a RHESSI. Vztah anizotropie reliktního záření a tvorba struktur ve Vesmíru. Souvislost mezi supernovymi a kosmologickými parametry.

Výpočetní klastr Tiger a server Sirrah

Pro náročné vědecké výpočty na Astronomickém ústavu je určen výpočetní klastr Tiger, který je založen na procesorech AMD x86_64 a operačním systému Linux (CentOS 5.3). Jeho současný výpočetní výkon je ekvivalentem 150 GHz. Zaměstnancům a studentů je také k dispozici server Sirrah.

Relativistická astrofyzika

akreční disky, husté hvězdokupy, centrum Galaxie

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"