Dvojhvězdy (NAST019)

Pracovní 10. verze skript

Záznamy z online přednášek v letním semestru 2020/2021

Úvod, Rocheův model a klasifikace podle metody pozorování

Videozáznamy :

Klasifikace podle dynamické nestability, fázové diagramy,

Kwee-van Woerdenova metoda, O-C diagramy pro dvojhvězdy

Videozáznamy :

Určování elementů spektroskopických dvojhvězd,

Principy určování elementů zákrytových dvojhězd

Videozáznamy :

Efekty rozdílné dráhy světla v trojhvězdách,

Videozáznamy :