Dvojhvězdy (NAST019)

Pracovní 10. verze skript

Záznamy z online přednášek v letním semestru 2020/2021

Úvod, Rocheův model a klasifikace podle metody pozorování

Videozáznamy :

Klasifikace podle dynamické nestability, fázové diagramy. Kwee-van Woerdenova metoda, O-C diagramy pro dvojhvězdy

Videozáznamy :

Určování elementů spektroskopických dvojhvězd. Principy určování elementů zákrytových dvojhězd

Videozáznamy :

Efekty rozdílné dráhy světla v trojhvězdách,

Videozáznamy :

Dynamické efekty, změny sklonu dráhy,

Videozáznamy :

Rotace přímky apsid, neperiodické změny periody; Určování elementů vizuálních dvojhvězd; Vícenásobné soustavy

Videozáznamy :

Určování radiálních rychlostí, profilů čar a dráhových elementů z digitalizovaných spekter; programy

Videozáznamy :

Různé případy a příčíny zkreslení křivek radiálních rychlostí a světelných křivek zákrytových dvojhvězd

Videozáznamy :

Odhady poloměrů hvězd z paralaxy a kalibrované fotometrie. Různé fenomenologické typy dvojhvězd

Videozáznamy :

Odhady poloměrů hvězd z paralaxy a kalibrované fotometrie. Různé fenomenologické typy dvojhvězd

Videozáznamy :

Odhady poloměrů hvězd z paralaxy a kalibrované fotometrie. Různé fenomenologické typy dvojhvězd

Videozáznamy :

Další fenomenologické typy dvojhvězd.

Videozáznamy :

Statistiky, přenos hmoty, disky.

Videozáznamy :

Dynamické jevy ve dvojhvězdách. Vznik dvojhvězd.

Videozáznamy :