Rychlé odkazy:     Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Pracovníci Astronomického ústavu UK

Další informace naleznete na fakultních stránkách.
Miroslav Brož
dynamika sluneční soustavy, tepelné jevy na planetkách
email: jméno "mira", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2586
osobní stránky

Jörg Dabringhausen
dynamika galaxií, hvězdné populace
email: jméno "joerg", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579

František Dinnbier
dynamika hvězdokup, tvorba hvězd
email: jméno "dinnbier", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579

Josef Ďurech - tajemník
planetky - světelné křivky, modelování tvarů, Asteroids@home
email: jméno "durech", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2575

Jaroslav Haas
dynamika hustých hvězdokup, galaktické centrum
email: jméno "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2580

Josef Hanuš
fyzika planetek
email: jméno "hanus.home", server "gmail.com"
tel. 95155 2575

Petr Harmanec
spektroskopie a fotometrie dvojhvězd, horké hvězdy, hvězdy se závojem
email: jméno "hec", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2573
osobní stránky

Ondřej Chrenko
formování planetárních soustav, hydrodynamika protoplanetárních disků, dynamika planetek
email: jméno "chrenko", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2582
osobní stránky

Daniela Korčáková
přenos záření, hvězdné atmosféry, akreční disky, spektroskopie B[e] hvězd
email: jméno "kor", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579
osobní stránky

Pavel Kroupa
hvězdné a dvojhvězdné populace, hvězdná a galaktická dynamika, kosmologie, problém temné hmoty
email: jméno "kroupa", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579
osobní stránky

Attila Mészáros
kosmologie, gama záblesky
email: jméno "meszaros", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2580

Hana Mifková - sekretářka
pejsci, vaření, pečení,...
email: jméno "mifkova", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2572

Martin Šolc
komety, malá tělesa sluneční soustavy, historie astronomie
email: jméno "solc", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2585
osobní stránky

Ladislav Šubr
astrofyzika akrečních disků a hustých hvězdokup
email: jméno "subr", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2584
osobní stránky

Michal Švanda
sluneční fyzika
email: jméno "svanda", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2584
osobní stránky

David Vokrouhlický - ředitel
nebeská mechanika, dynamika těles sluneční soustavy, relativistická nebeská mechanika
email: jméno "vokrouhl", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2574
osobní stránky

Marek Wolf - zástupce ředitele
zákrytové dvojhvězdy, blízkozemní planetky, CCD fotometrie
email: jméno "wolf", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2586
osobní stránky

Petr Zasche
zákrytové dvojhvězdy
email: jméno "zasche", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2573
osobní stránky

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"