Dějiny astronomie NAST026

Výběrová přednáška a pracovní seminář z dějin domácí, evropské a světové astronomie. Exkurze. Pro 3.-5. ročník AA a další zájemce.

1/1 Z 1/1 Z (možno zapisovat opakovaně)

pátek 9:00-12:10, jednou za dva týdny (nebo viz data), posluchárna TAU (nebo exkurze)

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., martin.solc@mff.cuni.cz
RNDr. Petra Hyklová, petra.hyklova@mff.cuni.cz

NAST026 v IS
Program v PDF
SharePoint
Kalendář Google

Téma LS 2022/23: Biografie (nejen) astronomů

24. 2. 2021 Biografie a její proměny v průběhu 19. a 20. století
10. 3. 2023 Velká jména světové astronomie a fyziky. Vývoj přístupu k vědecké biografii.
14. 4. 2023 Astronomové v českých zemích 19. století. Biografie v kontextu.
21. 4. 2023 Meziválečná a válečná generace československých astronomů. Biografie na rozhraní vědy a literatury.
5. 5. 2023 Biografie „neviditelných“ skupin. Ženy vědkyně a "pěšáci vědy".
12. 5. 2023 Současné trendy ve vědecké biografii.

Program a forma semináře se může změnit v závislosti na epidemiologické situaci.