Dějiny astronomie NAST026

Výběrová přednáška a pracovní seminář z dějin domácí, evropské a světové astronomie. Exkurze. Pro 3.-5. ročník AA a další zájemce.

1/1 Z 1/1 Z (možno zapisovat opakovaně)

pátek 9:00-12:10, jednou za dva týdny, posluchárna TAU (nebo exkurze)

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., martin.solc@mff.cuni.cz
RNDr. Petra Hyklová, petra.hyklova@mff.cuni.cz

NAST026 v IS
Program v PDF
Kalendář Google

Téma ZS 2021/22: Biografie astronomek a astronomů

8.10.2021 Biografie a její proměny v průběhu 19. a 20. století
22.10.2021 Velká jména světové astronomie a fyziky
5.11.2021 Astronomové v Čechách 19. století
19.11.2021 Čeští astronomové 20. století
3.12.2021 Ženy v celosvětové i české astronomii
17.12.2021 Současná individuální i kolektivní biografie

Program a forma semináře se může změnit v závislosti na epidemiologické situaci.

Literatura:

Zdeněk Horský: Kepler v Praze. Praha: Mladá fronta 1980.

Thomas L. Hankins: In defence of biography : the use of biography in the history of science. History of Science, Vol. 17 (1979), p. 1-16.