Diplomový seminářHlavní náplní diplomového semináře jsou neformální diskuse studentů nad tématy jejich diplomových prací a příprava jejich prezentací na katedrálním semináři a posléze při vlastní obhajobě. Další náplň tvoří přednášky na různá témata týkající se studia na AÚ UK či další astronomické kariéry posluchačů.

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen po získání osmi "bodů" během semestru. Za každou účast se uděluje jeden bod, za prezentaci diplomové práce tři body. Vzorové schéma předpokládá, že první prezentace bude přednesena na konci čtvrtého ročníku či na začátku ročníku pátého. Druhou je vhodné pojmout jako přípravu k vystoupení na katedrálním semináři, jež je zpravidla plánováno krátce před termín obhajob. Za přednášku na vhodné téma (po dohodě s vedoucím semináře) lze získat další body.

O čem jsme doposud povídali...

Povídali jsme o lecčems; podklady něktrých témat naleznete níže.