Rychlé odkazy:     Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Stručná historie Astronomického ústavu UK

Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze byl založen Augustem Seydlerem (1849-1891), profesorem teoretické fyziky a astronomie. Ústav se nejprve nacházel ve vile na Letné, potom po velice dlouho dobu sídlil ve Švédské ulici na Smíchově (foto níže). Dnes je ústav součástí Matematicko-fyzikální fakulty a nachází se v areálu kampusu v Tróji.

Historie Astronomického ústavu v letech 1889-1939 byla tématem diplomové práce L. Kováře, která obsahuje více než zajímavé informace o vědeckém výzkumu a lidech v našem ústavu ve zmíněném období. Pro náš server tento text upravili Pavel Kraus a Michal Dovčiak.

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"