MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Informace o studiu

Astronomický ústav UK zajišťuje výuku pro studenty magisterského studia oboru astronomie a astrofyzika. Výuka začíná v letním semestru třetího ročníku úvodními přednáškami základů astronomie a astrofyziky. V průběhu dalšího studia absolvují studenti přednášky z hvězdné astrofyziky, nebeské mechaniky, sluneční fyziky, kosmologie, galaktické astronomie, atd. Úplný seznam přednášek je na fakultních stránkách.

Konkrétní představu o oblastech výzkumu (samozřejmostí je zahraniční spolupráce) můžete získat v sekci věda a z webovských stránek jednotlivých pracovníků. Inspirující může být i seznam diplomových prací.

Díky úzké spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR (viz Dohoda o spolupráci mezi MFF UK a ASÚ AV ČR a Prováděcí smlouva o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů) mohou studenti své diplomové práce zpracovávat na jednotlivých odděleních ASÚ AV ČR:

Stelární oddělení
Skupina fyziky horkých hvězd
Skupina provozu a rozvoje 2 m dalekohledu
Skupina astrofyziky vysokých energií

Sluneční oddělení
Skupina fyziky slunečních erupcí a protuberancí
Skupina struktury a dynamiky sluneční atmosféry
Skupina heliosféry a kosmického počasí

Oddělení meziplanetární hmoty
Skupina fyziky meteorů
Skupina asteroidy

Oddělení galaxií a planetárních systémů
Skupina fyziky galaxií
Skupina relativistické astrofyziky
Skupina planetárních soustav

Aktuální nabídka diplomových a bakalářských prací

Oficiální seznam všech prací, včetně těch již zadaných a obhájených, je na stránkách studijního informačního systému.


Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"