(19898) 1177 T-3 – Model 3192

Details
ID 3192
Asteroid (19898) 1177 T-3
λ 247
β -67
P  2.557692
YORP
t0 2450155
φ0 0
Light Scattering Model LSL
p1 0.1
p2 0.88
p3 0.04
p4 -0.94
p5
Calibrated Size 0 (No)
D
σD
Γ
Γmin
Γmax
pV
σpV
γc
ϱc
Quality Flag 1
Nonconvex 0 (No)
Version 2019-05-07
Comment
Created 2019-09-26 09:43:15
Modified 2019-09-26 09:43:15
Sky projection
JD
Image size
px
Illuminated by the Sun
Illuminated by artificial light
Projection details
Julian Date n/a
Image size (side) (px) 300
Image size (side) (km) n/a
Image size (side) (milliarcsecond) n/a
Pixel size (km) n/a
Pixel size (milliarcsececond) n/a
Volume-equivalent diameter (px) n/a
Surface-equivalent diameter (px) n/a
Subsolar-point longitude (°) n/a
Subsolar-point latitude (°) n/a
Subearth-point longitude (°) n/a
Subearth-point latitude (°) n/a
Phase-angle-bisector longitude (°) n/a
Phase-angle-bisector latitude (°) n/a
Solar phase angle (°) n/a
Light curves