Dějiny Astronomického ústavu Karlovy university v letech 1889-1939

Luboš Kovář


Úvod
Astronomie v čs. zemích v 60.letech 19.století
Světový vývoj astronomie v 19. století
Rozdělení pražské university - význam pro českou astronomii
August Seydler
5.1 Rodinné poměry
5.2 Počátky vědecké dráhy A.Seydlera
5.3 Činnost na pražské universitě
5.4 Činnost na české universitě - počátky astronomického ústavu
5.5 Význam A.Seydlera jako astronoma
5.5.1 První práce
5.5.2 Určení dráhy Dione (106)
5.5.3 Výpočet drah komet
5.5.4 Problém tří, popřípadě čtyř těles
5.5.5 Keplerova rovnice
5.5.6 Populární astronomické spisy
5.5.7 Závěr
Astronomický ústav na přelomu století
6.1 Podmínky práce ústavu na počátku 90. let
6.2 Gustav Gruss (1854 - 1922)
6.3 Vědecká činnost ústavu v 90.letech 19.století
6.4 Dr. Václav Láska (1864-1942)
6.5 Astronomický ústav v letech 1900-1919
6.6 Dr.Jiří Kaván (1877-1933)
Astronomický ústav v letech 1919-1939
7.1 Vladimír Václav Heinrich (1884-1965)
7.2 Konsolidace ústavu ve 20.letech
7.3 Vědecká a pedagogická práce ústavu ve dvacátých letech
7.4 Spory o ředitelství v Astronomickém ústavu (1931-1937)
7.5 Asistenti Astronomického ústavu v letech 1919-1939
7.5.1 Dr. Josef Mikuláš Mohr (1901-1979)
7.5.2 Dr. Bohumil Šternberk (nar. 1897)
7.5.3 . . . a ti ostatní
Reference