Sluneční hodiny ve východních Čechách

SHA | Návrh analematických hodin

Návrh číselníku | Nápověda | Stažení programu | SHC (číselník na obecné rovině) | Katalog slunečních hodin |  Česky |  English ]

Návrh číselníku

zeměpisná šířka stanoviště [+SS:MM:VV]

databáze zeměpisných poloh sídel na http://www.heavens-above.com

velká poloosa elipsy [cm]

časový krok hodinových značek [HH:MM:SS]

časový krok pro body elipsy [HH:MM:SS]

šířka desky [cm]

výška gnómonu (postavy) [cm]

časový krok datových křivek [HH:MM:SS]

počet datových křivek

zeměpisná délka [+SS:MM:VV, kladně na V]

korekce o délku

datová úsečka pro: začátky měsíců střední deklinace vstupy slunce do znamení zvířetníku

Standardní hodnoty

Po stisku tlačítka Uložit si zapište WWW odkaz.


© Miroslav Brož - http://astro.mff.cuni.cz/mira/sha/sha.php; verze 20. 3. 2022