Internetové adresy některých dalších knihoven.


Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty:

Univerzitní knihovny:


Další české knihovny:


Zahraniční knihovny:


Odborné databáze:


Další linky: