Knihy

V současné době probíhá zápis knih umístěných v knihovně AU UK do databáze (Tinlib) hlavní knihovny MFF UK. Knihy, které jsou umístěné v této databázi, lze nalézt jak pomocí Telnetu tak WWW. V této databázi se nalézají knihy ze všech knihoven MFF UK, proto je nutné podívat se u každé nalezené knihy na signaturu. Signatura označuje místo uložení této publikace. Naše knihovna má signaturu ASTR.

Knihy na vyřazení část I., část II. a část III.