Vítáme vás na stránce knihovny
Augusta Seydlera

Knihovna Augusta Seydlera je knihovnou Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, proto je určena převážně posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia tohoto oboru a vědeckým pracovníkům AU UK.

Knihovna odebírá nejdůležitější periodika, která jsou vydávána světovými institucemi v oboru astronomie a astrofyziky. Nejstarší periodika pocházejí již z období založení AU na Karlově univerzitě v roce 1889. Kromě odborných časopisů knihovna odebírá i populárně vědecké. Kromě časopisů knihovna také obsahuje monografie, sborníky a katalogy převážně v ruském a anglickém jazyce.

Půjčení a vrácení knih je možné po předchozí domluvě s Josefem Ďurechem
email: "durech", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 2 2191 2575


Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: mfau@mbox.troja.mff.cuni.cz

Adresa:
Univerzita Karlova
Astronomický ústav
Knihovna
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8