Časopisy

Vědecké časopisy shromažduje naše knihovna již od vznihu Astronomického ústavu. Za dobu trvání ústavu se nashromáždilo velké množství těchto periodik. Proto bylo nutné starší čísla časopisů převést do budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malé Straně a uskladnit je ve zdejším archívu.
V současné době vzniká seznam časopisů, které naleznete v prostorách naší knihovny a v archívu AU. V seznamu jsou časopisy, které doposud knihovna odebírá označeny ostatní časopisy jsou ozančeny . Současné umístění publikace je určeno buď jako , časopis se nalézá v knihovně nebo , časopis je uskladněn v archívu.

Internetové adresy některých časopisů, které odebírá naše knihovna
Další zajímavé časopisy na internetu