Ukázka prezentace

Zde uvedený příklad využívá LaTeXového stylu Prosper. Ten obsahuje předdefinované prostředí vhodné pro prezentace z počítače prostřednictvím datového projektoru. Výslovně upozorňuji na jeden z parametrů, jímž je standardní font - nejen že je pro lepší čítelnost bezpatkový, ale hlavně je dostatečně velký! Styl Prosper je patrně založen na stylu Seminar, jenž se (snad) nachází ve standardních TeXových distribucích a který možná poskytuje všechna potřebná makra a nastavení; autor tohoto pamfletu to blíže nestudoval. Prosper nabízí využití možností formátu PDF pro páchání PowerPointovských orgií. Jejich slabý odvar je i v přiloženém příkladu, ale nedoporučuji je používat. Jak je patrné ze zde uvedeného příkladu, v LaTeXu připravená prezentace může snadno mít více řídících sekvencí než vlastního textu - naformátovat hezky jednotlivé stránky dá trochu práce.

Instalace Prosperu je celkem jednoduchá. Stačí styly (soubory s příponou *.cls a *.sty) zkopírovat do nějakého adresáře v místě kde se nacházejí ostatní LaTeXové styly (v distribuce SUSE je to /usr/share/texmf/tex/latex) a spustit skript mktexlsr, který nově vygeneruje databázi souborů. Jsou i jiné možnosti, nepochybně popsané někde v dokumentaci Prosperu. Přikládám distribuci prosper-1.00.4 a nějaké rozšiřující styly contrib-prosper-1.0.0. V následujícím příkladu je použit upravený styl PPRdefault.

Instalace příkladu je ještě jednodušší: Rozbalte example.tar.gz kam chcete.

Od LaTeXového zdroje k PDF není cesta příliš dlouhá.

     Nejprve zkompilujte zdrojový kód:     latex example.tex
V dalším kroku vyrobte PostScriptový soubor: dvips example.dvi -o example.ps
Zbývá již jen zkonvertovat PostScriptr do PDF: ps2pdf example.ps example.pdf

Míra úspěchu poněkud závisí na použitých nástrojích. V distribuci SuSE 7.3 (tetex-1.0.1 a ghostscript-6.51) budou písmena v matematickém módu vykreslena pomocí čar jako obrázky, což je přijatelné, ale lze docílit lepších výsledků. V distribuci SUSE 9.0 obsahující tetex-2.0.2 a ghostscript-7.07 jsem na problém nenarazil - TeXové fonty byly do výsledného PDF automaticky zakompilovány a prohlížeč je ochotně používal.

Zobrazit výsledek vašeho snažení můžete například Acrobat Readerem. Různé obrázky vypadají lépe či hůře jsou či nejsou-li vyhlazovány. V Acrobatu lze nastavit zvlášť vyhlazování písmen, obrázků a line-art (tím se partně myslí bitmapová, respektive vektorová grafika). Stojí za to si s těmito nastaveními trochu pohrát. Oproti PowerPunťovi či OpenOffice.org má Acrobat Reader minimálně jednu nevýhodu - nepodařilo se mi přimět jej, aby na kliknutí pravého tlačítka myši reagoval posunem zpět.

České znaky působí prosperu jisté problémy. Lze s úspěchem používat TeXové sekvence (tj. např \v{e} místo ě), ale to není nejpohodlnější. Druhou možností je psát s diakritikou a před kompilací přeložit zdroj do TeXových sekvencí pomocí nějakého prográmku. Z hlediska typografického dosáhnete ještě o něco lepších výsledků použitím CSLaTeXu. Ve stylech Prosper a Seminar je však pevně nastavena kódová stránka použitých písem, a tak je potřeba několika úprav. Má aktivita na tomto poli skončila předefinováním maker FontTitle a FontText ve stylu PPRmuj_cs. Příklad použití najdete v kratičkém pokus.tex. Kompiluje se příkazem "cslatex pokus.tex"; další postup je stejný jako u předchozího příkladu.