Nabídka publikací AU UK, èást II.
(Knížky na vyøazení)
(A) Název knihy    Autor nebo editor  Rok 
  Abriss der Astronomie I  Hans-Heinrich Voigt  1969
  Abriss der Astronomie II  Hans-Heinrich Voigt  1969
  Co víme o hvìzdách edice "Cesta k vìdìní" František Link  1947
  Developing World Communications publikace o rozvoji komunikací Grosvenor Press International LTD  1987
  Die Äquidensitometrie uèebnice Ernst Lau a Wolfgang Krug  1957
  Dnešní pøedstavy o vesmíru pop. vìdecká, pøeklad V.G. Fesenkov  1951
  DTV - Atlas zur Astronomie pop. vìdecká encyklopedie Joachim Herrmann  1972
  Facetten der Astronomie pop. vìdecká Heinz Völk  1993
  Fizyka atmosfer gwiazd - transport promieniowania vìdecká publikace  Kazimierz Stepien  1983
  Hvìzdná obloha pop.vìdecká, pøeklad  Klaus Lindner  1979
  Mémoires de la Société Royale des Science de Liege Collection in-8, Sixieme série, Année 1972 Tome III    1972
  Physics in an Inhomogeneous Universe vìdecká publikace Andrzej Krasiñski  1993
  Sonneberger Kalender für Sternfreunde 1994 roèenka Rainer Luthardt  1993
  Solid State Astrophysics - Astrophysics and Space Science Library sborník edited by N.C. Wickramasinghe and D.J. Morgan 1976
  The Astronomical Aspect of the Theory of Relativity kratší monografie W. de Sitter  1933
  The Special Theory of Relativity and Systems of Two or Great Amount of Bodies kratší monografie J.C. Proost   
  Theorien der Kosmologie (2x) monografie Otto Heckmann  1942
  Vesmírny pulz biosféry monografie, slov.pøeklad V.N. Jagodinskij  1977
  Wie schwer sind die Himmelskörper pop.vìdecké Ulrich Güntzel-Lingner  1955
  Zpráva o Vesmíru pop.vìdecké Zdìnek Kopal  1976