MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Externisté

Petr Heinzel (ASÚ AV ČR)
hvězdné atmosféry
email: jméno "pheinzel", server "asu.cas.cz"
tel. 323 620 233
 
Bruno Jungwiert (ASÚ AV ČR)
vznik a vývoj galaxií
email: jméno "bruno", server "ig.cas.cz"
tel. 226 258 460
 
Jan Palouš (ASÚ AV ČR)
dynamika galaxií
email: jméno "palous", server "ig.cas.cz"
tel. 226 258 440
 
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"